برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
روسی

Words of the Day
Tend1 v. 1 (often foll. By to) be apt or inclined (tends to lose his temper; tends to fat). 2 be moving; hold a course (tends in our direction). [latin tendo tens- or tent- stretch]Tender spot n. Subject on which a person is touchy.Tenor n. 1 a male singing-voice between baritone and alto or counter-tenor. B singer with this voice. 2 (often attrib.) Instrument with a similar range. 3 (usu. Foll. By of) general meaning. 4 (usu. Foll. By of) prevailing course, esp. Of a person's life or habits. [latin teneo hold]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tenter n. Machine for stretching cloth to dry in shape. [medieval latin tentorium: related to *tend1]Tercentenary n. (pl. -ies) 1 three-hundredth anniversary. 2 celebration of this. [latin ter, = three times]Termite n. Small tropical antlike social insect destructive to timber. [latin termes -mitis]Terrazzo n. (pl. -s) smooth flooring-material of stone chips set in concrete. [italian, = terrace]Territory n. (pl. -ies) 1 extent of the land under the jurisdiction of a ruler, state, etc. 2 (territory) organized division of a country, esp. One not yet admitted to the full rights of a state. 3 sphere of action etc.; province. 4 commercial traveller's sales area. 5 animal's or human's defended space or area. 6 area defended by a team or player in a game. [latin terra land]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.