برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست استونیایی

Words of the Day
Stanchion n. 1 upright post or support. 2 upright bar or frame for confining cattle in a stall. [anglo-french]Standing committee n. Committee that is permanent during the existence of the appointing body. تایپیست استونیایی Stank past of *stink.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Star-gazer n. Colloq. Usu. Derog. Or joc. Astronomer or astrologer.Start abbr. Strategic arms reduction treaty (or talks).State �n. 1 existing condition or position of a person or thing. 2 colloq. A excited or agitated mental condition (esp. In a state). B untidy condition. 3 (usu. State) a political community under one government. B this as part of a federal republic. 4 (usu. State) (attrib.) A of, for, or concerned with the state. B reserved for or done on occasions of ceremony. 5 (usu. State) civil government. 6 pomp. 7 (the states) usa. �v. (-ting) 1 express in speech or writing. 2 fix, specify. 3 mus. Play (a theme etc.), esp. For the first time. in state with all due ceremony. Lie in state be laid in a public place of honour before burial. [partly from *estate, partly from latin *status]Statics n.pl. (usu. Treated as sing.) 1 science of bodies at rest or of forces in equilibrium. 2 = *static.Statuary �adj. Of or for statues (statuary art). �n. (pl. -ies) 1 statues collectively. 2 making statues. 3 sculptor. [latin: related to *statue]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Standing committee n. Committee that is permanent during the existence of the appointing body.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Star-gazer n. Colloq. Usu. Derog. Or joc. Astronomer or astrologer.

تایپیست استونیایی