برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست اندونزیایی به فارسی

Words of the Day
Scourge �n. 1 person or thing seen as causing suffering. 2 whip. �v. (-ging) 1 whip. 2 punish, oppress. [latin corrigia whip]Scramble �v. (-ling) 1 clamber, crawl, climb, etc., esp. Hurriedly or anxiously. 2 (foll. By for, at) struggle with competitors (for a thing or share). 3 mix together indiscriminately. 4 cook (eggs) by stirring them in a pan over heat. 5 change the speech frequency of (a broadcast transmission or telephone conversation) so as to make it unintelligible without a decoding device. 6 (of fighter aircraft or pilots) take off quickly in an emergency or for action. �n. 1 act of scrambling. 2 difficult climb or walk. 3 (foll. By for) eager struggle or competition. 4 motor-cycle race over rough ground. 5 emergency take-off by fighter aircraft. [imitative] تایپیست اندونزیایی به فارسی Scrappy adj. (-ier, -iest) 1 consisting of scraps. 2 incomplete; carelessly arranged or put together.Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Screen �n. 1 fixed or movable upright partition for separating, concealing, or protecting from heat etc. 2 thing used to conceal or shelter. 3 a concealing stratagem. B protection thus given. 4 a blank surface on which a photographic image is projected. B (prec.Scribble �v. (-ling) 1 write or draw carelessly or hurriedly. 2 joc. Be an author or writer. �n. 1 scrawl. 2 hasty note etc. [latin scribillo diminutive: related to *scribe]Scroll �n. 1 roll of parchment or paper, esp. Written on. 2 book in the ancient roll form. 3 ornamental design imitating a roll of parchment. �v. (often foll. By down, up) move (a display on a vdu screen) to view earlier or later material. [originally (sc)rowle *roll]Scrum n. 1 scrummage. 2 colloq. = *scrimmage. [abbreviation]Scrutiny n. (pl. -ies) 1 critical gaze. 2 close investigation. 3 official examination of ballot-papers. [latin scrutinium from scrutor examine]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Scramble �v. (-ling) 1 clamber, crawl, climb, etc., esp. Hurriedly or anxiously. 2 (foll. By for, at) struggle with competitors (for a thing or share). 3 mix together indiscriminately. 4 cook (eggs) by stirring them in a pan over heat. 5 change the speech frequency of (a broadcast transmission or telephone conversation) so as to make it unintelligible without a decoding device. 6 (of fighter aircraft or pilots) take off quickly in an emergency or for action. �n. 1 act of scrambling. 2 difficult climb or walk. 3 (foll. By for) eager struggle or competition. 4 motor-cycle race over rough ground. 5 emergency take-off by fighter aircraft. [imitative]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Screen �n. 1 fixed or movable upright partition for separating, concealing, or protecting from heat etc. 2 thing used to conceal or shelter. 3 a concealing stratagem. B protection thus given. 4 a blank surface on which a photographic image is projected. B (prec.

تایپیست اندونزیایی به فارسی