برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست فارسی به نروژی

Words of the Day
Firework n. 1 device that burns or explodes spectacularly when lit. 2 (in pl.) Outburst of passion, esp. Anger.Firm1 �adj. 1 a solid or compact. B fixed, stable, steady. 2 a resolute, determined. B steadfast, constant (firm belief; firm friend). 3 (of an offer etc.) Definite; not conditional. �adv. Firmly (stand firm). �v. (often foll. By up) make or become firm, secure, compact, or solid. firmly adv. Firmness n. [latin firmus] تایپیست فارسی به نروژی Firry see *fir.Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]First class �n. 1 best group or category. 2 best accommodation in a train, ship, etc. 3 mail given priority. 4 highest division in an examination. �adj. & adv. (first-class) 1 of or by the first class. 2 excellent.First finger n. Finger next to the thumb.Firsthand adj. & adv. From the original source; direct.First mate n. (on a merchant ship) second in command.First officer n. = *first mate.Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Firm1 �adj. 1 a solid or compact. B fixed, stable, steady. 2 a resolute, determined. B steadfast, constant (firm belief; firm friend). 3 (of an offer etc.) Definite; not conditional. �adv. Firmly (stand firm). �v. (often foll. By up) make or become firm, secure, compact, or solid. firmly adv. Firmness n. [latin firmus]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]First class �n. 1 best group or category. 2 best accommodation in a train, ship, etc. 3 mail given priority. 4 highest division in an examination. �adj. & adv. (first-class) 1 of or by the first class. 2 excellent.

تایپیست فارسی به نروژی