برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست لاتویایی به فارسی

Words of the Day
Meniscus n. (pl. Menisci) 1 curved upper surface of liquid in a tube. 2 lens convex on one side and concave on the other. [greek meniskos crescent, from mene moon]Menstruate v. (-ting) undergo menstruation. تایپیست لاتویایی به فارسی Mental block n. Inability due to subconscious mental factors.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Mention �v. 1 refer to briefly or by name. 2 reveal or disclose (do not mention this to anyone). 3 (usu. As mention in dispatches) award a minor military honour to in war. �n. 1 reference, esp. By name. 2 minor military or other honour. don't mention it polite reply to an apology or thanks. Not to mention and also. [latin mentio]Mercator projection n. (also mercator's projection) map of the world projected on to a cylinder so that all the parallels of latitude have the same length as the equator. [mercator, name of a geographer]Merchant bank n. Bank dealing in commercial loans and finance.Mercurial adj. 1 (of a person) volatile. 2 of or containing mercury. [latin: related to *mercury]Merganser n. (pl. Same or -s) a diving duck. [latin mergus diver, anser goose]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Menstruate v. (-ting) undergo menstruation.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Mention �v. 1 refer to briefly or by name. 2 reveal or disclose (do not mention this to anyone). 3 (usu. As mention in dispatches) award a minor military honour to in war. �n. 1 reference, esp. By name. 2 minor military or other honour. don't mention it polite reply to an apology or thanks. Not to mention and also. [latin mentio]

تایپیست لاتویایی به فارسی