برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپیست یونانی به فارسی

Words of the Day
Tail1 �n. 1 hindmost part of an animal, esp. Extending beyond the body. 2 a thing like a tail, esp. An extension at the rear. B rear of a procession etc. 3 rear part of an aeroplane, vehicle, or rocket. 4 luminous trail following a comet. 5 inferior, weaker, or last part of anything. 6 part of a shirt or coat below the waist at the back. 7 (in pl.) Colloq. A tailcoat. B evening dress including this. 8 (in pl.) Reverse of a coin as a choice when tossing. 9 colloq. Person following another. �v. 1 remove the stalks of (fruit). 2 (often foll. By after) colloq. Follow closely. on a person's tail closely following a person. Tail off (or away) gradually decrease or diminish; end inconclusively. With one's tail between one's legs dejected, humiliated. tailless adj. [old english]Tailpipe n. Rear section of an exhaust-pipe. تایپیست یونانی به فارسی Taking �adj. Attractive, captivating. �n. (in pl.) Amount of money taken at a show, in a shop, etc.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Talking book n. Recorded reading of a book, esp. For the blind.Talmud n. Body of jewish civil and ceremonial law and legend. talmudic adj. Talmudist n. [hebrew, = instruction]Tampon n. Plug of soft material used esp. To absorb menstrual blood. [french: related to *tamp]Tangle �v. (-ling) 1 intertwine (threads or hairs etc.) Or become entwined in a confused mass; entangle. 2 (foll. By with) colloq. Become involved (esp. In conflict) with (don't tangle with me). 3 complicate (tangled affair). �n. 1 confused mass of intertwined threads etc. 2 confused state. [origin uncertain]Tannic adj. Of tan (sense 3). [french tannique: related to *tannin]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Tailpipe n. Rear section of an exhaust-pipe.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Talking book n. Recorded reading of a book, esp. For the blind.

تایپیست یونانی به فارسی