برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ آلمانی به فارسی

Words of the Day
Spring greens n.pl. Young cabbage leaves.Spritsail n. Sail extended by a sprit. تایپ آلمانی به فارسی Spun past and past part. Of *spin.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spy �n. (pl. Spies) 1 person who secretly collects and reports information for a government, company, etc. 2 person watching others secretly. �v. (spies, spied) 1 discern, see. 2 (often foll. By on) act as a spy. 3 (often foll. By into) pry. spy out explore or discover, esp. Secretly. [french espie, espier]Squalid adj. 1 filthy, dirty. 2 mean or poor in appearance. [latin]Square-rigged adj. With the principal sails at right angles to the length of the ship.Squeamish adj. 1 easily nauseated or disgusted. 2 fastidious. squeamishly adv. Squeamishness n. [anglo-french escoymos]Squire �n. 1 country gentleman, esp. The chief landowner of a district. 2 hist. Knight's attendant. �v. (-ring) (of a man) attend or escort (a woman). [related to *esquire]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Spritsail n. Sail extended by a sprit.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spy �n. (pl. Spies) 1 person who secretly collects and reports information for a government, company, etc. 2 person watching others secretly. �v. (spies, spied) 1 discern, see. 2 (often foll. By on) act as a spy. 3 (often foll. By into) pry. spy out explore or discover, esp. Secretly. [french espie, espier]

تایپ آلمانی به فارسی