برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ ارمنی

Words of the Day
Conflagration n. Great and destructive fire. [latin: related to *flagrant]Conflict �n. 1 a state of opposition. B fight, struggle. 2 (often foll. By of) clashing of opposed interests etc. �v. Clash; be incompatible. [latin fligo flict- strike] تایپ ارمنی Confluent �adj. Flowing together, uniting. �n. Stream joining another.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Conformable adj. 1 (often foll. By to) similar. 2 (often foll. By with) consistent. 3 (often foll. By to) adaptable.Conformist �n. Person who conforms to an established practice. �adj. Conforming, conventional. conformism n.Confound �v. 1 perplex, baffle. 2 confuse (in one's mind). 3 archaic defeat, overthrow. �int. Expressing annoyance (confound you!). [latin confundo -fus- mix up]Confront v. 1 a face in hostility or defiance. B face up to and deal with. 2 (of a difficulty etc.) Present itself to. 3 (foll. By with) bring (a person) face to face with (an accusation etc.). 4 meet or stand facing. confrontation n. Confrontational adj. [french from medieval latin]Confuse v. (-sing) 1 perplex, bewilder. 2 mix up in the mind; mistake (one for another). 3 make indistinct (confuse the issue). 4 (often as confused adj.) Throw into disorder. confusedly adv. Confusing adj. [related to *confound]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Conflict �n. 1 a state of opposition. B fight, struggle. 2 (often foll. By of) clashing of opposed interests etc. �v. Clash; be incompatible. [latin fligo flict- strike]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Conformable adj. 1 (often foll. By to) similar. 2 (often foll. By with) consistent. 3 (often foll. By to) adaptable.

تایپ ارمنی