برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ اسلواکی به فارسی

Words of the Day
Frisbee n. Propr. Concave plastic disc for skimming through the air as an outdoor game. [perhaps from frisbie bakery pie-tins]Frisson n. Emotional thrill. [french] تایپ اسلواکی به فارسی Fritter2 n. Fruit, meat, etc. Coated in batter and fried. [french friture from latin frigo *fry1]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Frizzle2 �v. (-ling) form into tight curls. �n. Frizzled hair. [perhaps related to *frizz]Frock-coat n. Man's long-skirted coat.Frogman n. Person with a rubber suit, flippers, and an oxygen supply for underwater swimming.Frolicsome adj. Merry, playful.Front �n. 1 side or part most prominent or important, or nearer the spectator or direction of motion (front of the house). 2 a line of battle. B ground towards an enemy. C scene of actual fighting. 3 a activity compared to a military front. B organized political group. 4 demeanour, bearing. 5 forward or conspicuous position. 6 a bluff. B pretext. 7 person etc. As a cover for subversive or illegal activities. 8 promenade. 9 forward edge of advancing cold or warm air. 10 auditorium of a theatre. 11 breast of a garment (spilt food down his front). �attrib. Adj. 1 of the front. 2 situated in front. �v. 1 (foll. By on, to, towards, upon) have the front facing or directed towards. 2 (foll. By for) slang act as a front or cover for. 3 provide with or have a front (fronted with stone). 4 lead (a band, organization, etc.). in front in an advanced or facing position. In front of 1 ahead of, in advance of. 2 in the presence of. [latin frons front- face]Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Frisson n. Emotional thrill. [french]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Frizzle2 �v. (-ling) form into tight curls. �n. Frizzled hair. [perhaps related to *frizz]

تایپ اسلواکی به فارسی