برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ ایسلندی به فارسی

Words of the Day
Castigate v. (-ting) rebuke or punish severely. castigation n. Castigator n. [latin castus pure]Casting n. Cast, esp. Of molten metal. تایپ ایسلندی به فارسی Casting vote n. Deciding vote when the votes on two sides are equal. [from an obsolete sense of cast, = turn the scale]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Cast iron n. Hard alloy of iron, carbon, and silicon cast in a mould.Cast-iron adj. 1 of cast iron. 2 very strong; rigid; unchallengeable.Castle �n. 1 large fortified building with towers and battlements. 2 chess = *rook2. �v. (-ling) chess move a rook next to the king and the king to the other side of the rook. castles in the air day-dream; impractical scheme. [latin castellum]Cast-off �adj. Abandoned, discarded. �n. Cast-off thing, esp. A garment.Castor n. (also caster) 1 small swivelled wheel on the leg or underside of a piece of furniture. 2 small perforated container for sprinkling sugar, flour, etc. [from *cast]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Casting n. Cast, esp. Of molten metal.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Cast iron n. Hard alloy of iron, carbon, and silicon cast in a mould.

تایپ ایسلندی به فارسی