برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ عبری به فارسی

Words of the Day
Strenuous adj. 1 requiring or using great effort. 2 energetic. strenuously adv. [latin]Strict adj. 1 precisely limited or defined; undeviating (strict diet). 2 requiring complete obedience or exact performance. strictly speaking applying words or rules in their strict sense. strictly adv. Strictness n. [latin stringo strict- draw tight] تایپ عبری به فارسی String-course n. Raised horizontal band of bricks etc. On a building.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Strip light n. Tubular fluorescent lamp.Strolling players n.pl. Hist. Travelling actors etc.Stroppy adj. (-ier, -iest) colloq. Bad-tempered; awkward to deal with. [origin uncertain]Strut �n. 1 bar in a framework, designed to resist compression. 2 strutting gait. �v. (-tt-) 1 walk stiffly and pompously. 2 brace with struts. [old english]Stud2 n. 1 a number of horses kept for breeding etc. B place where these are kept. 2 stallion. 3 colloq. Young man, esp. One noted for sexual prowess. 4 (in full stud poker) form of poker with betting after the dealing of cards face up. at stud (of a stallion) hired out for breeding. [old english]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Strict adj. 1 precisely limited or defined; undeviating (strict diet). 2 requiring complete obedience or exact performance. strictly speaking applying words or rules in their strict sense. strictly adv. Strictness n. [latin stringo strict- draw tight] Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Strip light n. Tubular fluorescent lamp.

تایپ عبری به فارسی