برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ فارسی به ترکی استانبولی

Words of the Day
Primeval adj. 1 of the first age of the world. 2 ancient, primitive. primevally adv. [latin: related to *prime1, aevum age]Prince n. (as a title usu. Prince) 1 male member of a royal family other than the reigning king. 2 ruler of a small state. 3 noble man in some countries. 4 (often foll. By of) chief or greatest (the prince of novelists). [latin princeps -cip-] تایپ فارسی به ترکی استانبولی Principal boy n. Leading male role in a pantomime, usu. Played by a woman.Oxf. Abbr. Oxford.Printing n. 1 production of printed books etc. 2 copies of a book printed at one time. 3 printed letters or writing imitating them.Prison n. 1 place of captivity, esp. A building to which persons are committed while awaiting trial or for punishment. 2 custody, confinement. [latin prehendo seize]Private company n. Company with restricted membership and no public share issue.Private parts n.pl. Euphem. Genitals.Privy �adj. 1 (foll. By to) sharing in the secret of (a person's plans etc.). 2 archaic hidden, secret. �n. (pl. -ies) lavatory, esp. An outside one. [french priv� private place]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Prince n. (as a title usu. Prince) 1 male member of a royal family other than the reigning king. 2 ruler of a small state. 3 noble man in some countries. 4 (often foll. By of) chief or greatest (the prince of novelists). [latin princeps -cip-]Oxf. Abbr. Oxford.Printing n. 1 production of printed books etc. 2 copies of a book printed at one time. 3 printed letters or writing imitating them.

تایپ فارسی به ترکی استانبولی