برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ فیلیپینی

Words of the Day
Smattering n. Slight superficial knowledge of a language etc. [origin unknown]Smile �v. (-ling) 1 have or assume a happy, kind, or amused expression, with the corners of the mouth turned up. 2 express by smiling (smiled a welcome). 3 give (a smile) of a specified kind (smiled a sardonic smile). 4 (foll. By on, upon) favour (fortune smiled on me). �n. 1 act of smiling. 2 smiling expression or aspect. [perhaps from scandinavian] تایپ فیلیپینی Smoke �n. 1 visible vapour from a burning substance. 2 act of smoking tobacco. 3 colloq. Cigarette or cigar. �v. (-king) 1 a inhale and exhale the smoke of (a cigarette etc.). B do this habitually. 2 emit smoke or visible vapour. 3 darken or preserve with smoke (smoked salmon). go up in smoke colloq. Come to nothing. Smoke out 1 drive out by means of smoke. 2 drive out of hiding etc. [old english]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Smooth �adj. 1 having an even surface; free from projections, dents, and roughness. 2 that can be traversed without check. 3 (of the sea etc.) Calm, flat. 4 (of a journey etc.) Easy. 5 not harsh in sound or taste. 6 suave, conciliatory; slick. 7 not jerky. �v. 1 (often foll. By out, down) make or become smooth. 2 (often foll. By out, down, over, away) reduce or get rid of (differences, faults, difficulties, etc.) In fact or appearance. �n. Smoothing touch or stroke. �adv. Smoothly. smoothly adv. Smoothness n. [old english]Sn symb. Tin. [latin tannun]Snakeskin �n. Skin of a snake. �adj. Made of snakeskin.Snarl2 �v. (often foll. By up) twist; entangle; hamper the movement of (traffic etc.); become entangled or congested. �n. Knot, tangle. [from *snare]Snide adj. Sneering; slyly derogatory. [origin unknown]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Smile �v. (-ling) 1 have or assume a happy, kind, or amused expression, with the corners of the mouth turned up. 2 express by smiling (smiled a welcome). 3 give (a smile) of a specified kind (smiled a sardonic smile). 4 (foll. By on, upon) favour (fortune smiled on me). �n. 1 act of smiling. 2 smiling expression or aspect. [perhaps from scandinavian]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Smooth �adj. 1 having an even surface; free from projections, dents, and roughness. 2 that can be traversed without check. 3 (of the sea etc.) Calm, flat. 4 (of a journey etc.) Easy. 5 not harsh in sound or taste. 6 suave, conciliatory; slick. 7 not jerky. �v. 1 (often foll. By out, down) make or become smooth. 2 (often foll. By out, down, over, away) reduce or get rid of (differences, faults, difficulties, etc.) In fact or appearance. �n. Smoothing touch or stroke. �adv. Smoothly. smoothly adv. Smoothness n. [old english]

تایپ فیلیپینی