برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

تایپ مجاری به فارسی

Words of the Day
Literate �adj. Able to read and write; educated. �n. Literate person.Lithography n. Process of printing from a plate so treated that ink adheres only to the design to be printed. lithographer n. Lithographic adj. Lithographically adv. تایپ مجاری به فارسی Litmus test n. Colloq. Real or ultimate test.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Little �adj. (littler, littlest; less or lesser, least) 1 small in size, amount, degree, etc.; often used affectionately or condescendingly (friendly little chap; silly little fool). 2 a short in stature. B of short distance or duration. 3 (prec. By a) a certain though small amount of (give me a little butter). 4 trivial (questions every little thing).Littoral �adj. Of or on the shore. �n. Region lying along a shore. [latin litus litor- shore]Live-in attrib. Adj. (of a sexual partner, employee, etc.) Cohabiting; resident.Liveried adj. Wearing livery.Lives pl. Of *life.Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Lithography n. Process of printing from a plate so treated that ink adheres only to the design to be printed. lithographer n. Lithographic adj. Lithographically adv.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Little �adj. (littler, littlest; less or lesser, least) 1 small in size, amount, degree, etc.; often used affectionately or condescendingly (friendly little chap; silly little fool). 2 a short in stature. B of short distance or duration. 3 (prec. By a) a certain though small amount of (give me a little butter). 4 trivial (questions every little thing).

تایپ مجاری به فارسی