برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
تایپ نروژی به فارسی

Words of the Day
Blue �adj. (bluer, bluest) 1 having the colour of a clear sky. 2 sad, depressed. 3 pornographic (a blue film). 4 politically conservative. �n. 1 blue colour or pigment. 2 blue clothes or material (dressed in blue). 3 person who represents a university in a sport, esp. Oxford or cambridge. 4 conservative party supporter. �v. (blues, blued, bluing or blueing) 1 make blue. 2 slang squander. once in a blue moon very rarely. Out of the blue unexpectedly. [french from germanic]Blue baby n. Baby with a blue complexion due to a congenital heart defect. تایپ نروژی به فارسی Bluebell n. Woodland plant with bell-shaped blue flowers.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blueberry n. (pl. -ies) small blue-black edible fruit of various plants.Blue blood n. Noble birth.Blue book n. Report issued by parliament or the privy council.Bluebottle n. Large buzzing fly; blowfly.Blue cheese n. Cheese with veins of blue mould.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Blue baby n. Baby with a blue complexion due to a congenital heart defect.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blueberry n. (pl. -ies) small blue-black edible fruit of various plants.

تایپ نروژی به فارسی