برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه اسلواکی به فارسی

Words of the Day
Special �adj. 1 a exceptional. B peculiar; specific. 2 for a particular purpose. 3 for children with special needs (special school). �n. Special constable, train, edition of a newspaper, dish on a menu, etc. specially adv. Specialness n. [latin: related to *species]Specialty n. (pl. -ies) esp. Us = *speciality. ترجمه اسلواکی به فارسی Specs n.pl. Colloq. Spectacles. [abbreviation]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spectroscope n. Instrument for recording spectra for examination. spectroscopic adj. Spectroscopy n.Speedboat n. High-speed motor boat.Spelling n. 1 way a word is spelt. 2 ability to spell.Spew v. (also spue) 1 (often foll. By up) vomit. 2 (often foll. By out) (cause to) gush. [old english]Spider monkey n. Monkey with long limbs and a prehensile tail.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Specialty n. (pl. -ies) esp. Us = *speciality.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spectroscope n. Instrument for recording spectra for examination. spectroscopic adj. Spectroscopy n.

ترجمه اسلواکی به فارسی