برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه ایسلندی

Words of the Day
Printed circuit n. Electric circuit with thin strips of conductor printed on a flat insulating sheet.Prism n. 1 solid figure whose two ends are equal parallel rectilinear figures, and whose sides are parallelograms. 2 transparent body in this form, usu. Triangular with refracting surfaces at an acute angle with each other, which separates white light into a spectrum of colours. [greek prisma -mat- thing sawn] ترجمه ایسلندی Private �adj. 1 belonging to an individual, one's own, personal (private property). 2 confidential, not to be disclosed to others (private talks). 3 kept or removed from public knowledge or observation. 4 not open to the public. 5 (of a place) secluded. 6 (of a person) not holding public office or an official position. 7 (of education or medical treatment) conducted outside the state system, at the individual's expense. �n. 1 private soldier. 2 (in pl.) Colloq. Genitals. in private privately. privately adv. [latin privo deprive]Oxf. Abbr. Oxford.Private member n. Mp not holding government office.Privet n. Bushy evergreen shrub used for hedges. [origin unknown]Prizefight n. Boxing-match fought for a prize of money. prizefighter n.Pro-2 prefix before in time, place, order, etc. [greek pro before]Probe �n. 1 penetrating investigation. 2 small device, esp. An electrode, for measuring, testing, etc. 3 blunt-ended surgical instrument for exploring a wound etc. 4 (in full space probe) unmanned exploratory spacecraft transmitting information about its environment. �v. (-bing) 1 examine or enquire into closely. 2 explore with a probe. [latin proba: related to *prove]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Prism n. 1 solid figure whose two ends are equal parallel rectilinear figures, and whose sides are parallelograms. 2 transparent body in this form, usu. Triangular with refracting surfaces at an acute angle with each other, which separates white light into a spectrum of colours. [greek prisma -mat- thing sawn]Oxf. Abbr. Oxford.Private member n. Mp not holding government office.

ترجمه ایسلندی