برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور آلبانیایی به فارسی

Words of the Day
Summarize v. (also -ise) (-zing or -sing) make or be a summary of.Summon v. 1 order to come or appear, esp. In a lawcourt. 2 (usu. Foll. By to + infin.) Call upon (summoned her to assist). 3 call together. 4 (often foll. By up) gather (courage, spirits, resources, etc.). [latin summoneo] ترجمه بروشور آلبانیایی به فارسی Sunburn n. Inflammation and tanning of the skin from exposure to the sun. sunburnt adj. (also sunburned).Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sung past part. Of *sing.Sunset n. 1 sun's setting. 2 time of this.Super- comb. Form forming nouns, adjectives, and verbs, meaning: 1 above, beyond, or over (superstructure; supernormal). 2 to an extreme degree (superabundant). 3 extra good or large of its kind (supertanker). 4 of a higher kind (superintendent). [latin] Superego n. (pl. -s) psychol. Part of the mind that acts as a conscience and responds to social rules.Superior �adj. 1 in a higher position; of higher rank. 2 a high-quality (superior leather). B supercilious (had a superior air). 3 (often foll. By to) better or greater in some respect. 4 written or printed above the line. �n. 1 person superior to another esp. In rank. 2 head of a monastery etc. (mother superior). superiority n. [latin comparative of superus above]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Summon v. 1 order to come or appear, esp. In a lawcourt. 2 (usu. Foll. By to + infin.) Call upon (summoned her to assist). 3 call together. 4 (often foll. By up) gather (courage, spirits, resources, etc.). [latin summoneo]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sung past part. Of *sing.

ترجمه بروشور آلبانیایی به فارسی