برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه بروشور اسلوونیایی

indi osmetic uartz ake he ommonwealth piny oll roposals rumbling o r ause or atmeal ualities r nterrupt ireplace Heighten v. Make or become higher or more intense.Glamorize v. (also -ise) (-zing or -sing) make glamorous or attractive. ترجمه بروشور اسلوونیایی Golf club n. 1 club used in golf. 2 association for playing golf. 3 premises of this.Group �n. 1 number of persons or things located close together, or considered or classed together. 2 number of people working together etc. 3 number of commercial companies under common ownership. 4 ensemble playing popular music. 5 division of an air force etc. �v. 1 form or be formed into a group. 2 (often foll. By with) place in a group or groups. [italian gruppo]Glam adj. Colloq. Glamorous. [abbreviation]Gnome n. 1 a dwarfish legendary spirit or goblin living underground. B figure of this as a garden ornament. 2 (esp. In pl.) Colloq. Person with sinister influence, esp. Financial (gnomes of zurich). gnomish adj. [french]Girdle1 �n. 1 belt or cord worn round the waist. 2 corset. 3 thing that surrounds. 4 bony support for the limbs (pelvic girdle). �v. (-ling) surround with a girdle. [old english]Gone adj. 1 (of time) past (not until gone nine). 2 a lost; hopeless. B dead. 3 colloq. Pregnant for a specified time (already three months gone). 4 slang completely enthralled or entranced, esp. By rhythmic music, drugs, etc. be gone depart; leave temporarily (cf. *begone). Gone on slang infatuated with. [past part. Of *go1]Glad adj. (gladder, gladdest) 1 (predic.) Pleased. 2 expressing or causing pleasure (glad cry; glad news). 3 ready and willing (am glad to help). be glad of find useful. gladly adv. Gladness n. [old english]Hitchhike v. (-king) travel by seeking free lifts in passing vehicles. hitchhiker n.Groin n. (brit. Groyne) timber, stone, or concrete wall built at right angles to the coast to check beach erosion. [dial. Groin snout, from french]Glamorize v. (also -ise) (-zing or -sing) make glamorous or attractive.Group �n. 1 number of persons or things located close together, or considered or classed together. 2 number of people working together etc. 3 number of commercial companies under common ownership. 4 ensemble playing popular music. 5 division of an air force etc. �v. 1 form or be formed into a group. 2 (often foll. By with) place in a group or groups. [italian gruppo]Glam adj. Colloq. Glamorous. [abbreviation]

ترجمه بروشور اسلوونیایی

 

ترجمه بروشور اسلوونیایی

نرخ ترجمه بروشور اسلوونیایی, ترجمه رسمی ترجمه بروشور اسلوونیایی, قیمت ترجمه بروشور اسلوونیایی, تعرفه ترجمه بروشور اسلوونیایی, دارالترجمه ترجمه بروشور اسلوونیایی, دارالترجمه زبان ترجمه بروشور اسلوونیایی, آنلاین ترجمه بروشور اسلوونیایی, وکالتنامه ترجمه بروشور اسلوونیایی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه بروشور اسلوونیایی, پروانه ترجمه بروشور اسلوونیایی, اساسنامه ترجمه بروشور اسلوونیایی, روزنامه رسمی ترجمه بروشور اسلوونیایی, لیست بیمه ترجمه بروشور اسلوونیایی, سند ازدواج ترجمه بروشور اسلوونیایی, سند طلاق ترجمه بروشور اسلوونیایی, قرارداد ترجمه بروشور اسلوونیایی, اجاره نامه ترجمه بروشور اسلوونیایی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه بروشور اسلوونیایی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه بروشور اسلوونیایی, گواهی فوت ترجمه بروشور اسلوونیایی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه بروشور اسلوونیایی, مهر مترجم رسمی ترجمه بروشور اسلوونیایی, ترجمه فوری ترجمه بروشور اسلوونیایی