برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور انگلیسی به فارسی

Words of the Day
Spontaneous combustion n. Ignition of a substance from internal heat.Sporran n. Pouch worn in front of the kilt. [gaelic sporan] ترجمه بروشور انگلیسی به فارسی Spotless adj. Absolutely clean or pure. spotlessly adv.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sprawl �v. 1 a sit, lie, or fall with limbs flung out untidily. B spread (one's limbs) thus. 2 (of writing, a plant, a town, etc.) Be irregular or straggling. �n. 1 sprawling movement, position, or mass. 2 straggling urban expansion. [old english]Springboard n. 1 flexible board for leaping or diving from. 2 source of impetus.Springy adj. (-ier, -iest) springing back quickly when squeezed, bent, or stretched; elastic. springiness n.Spruce2 n. 1 conifer with dense conical foliage. 2 its wood. [obsolete pruce prussia]Spurge n. Plant with an acrid milky juice. [latin expurgare to clean out]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sporran n. Pouch worn in front of the kilt. [gaelic sporan]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sprawl �v. 1 a sit, lie, or fall with limbs flung out untidily. B spread (one's limbs) thus. 2 (of writing, a plant, a town, etc.) Be irregular or straggling. �n. 1 sprawling movement, position, or mass. 2 straggling urban expansion. [old english]

ترجمه بروشور انگلیسی به فارسی