برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه بروشور ایسلندی به فارسی

Words of the Day
Picture �n. 1 a (often attrib.) Painting, drawing, photograph, etc., esp. As a work of art. B portrait. C beautiful object. 2 total mental or visual impression produced; scene. 3 a film. B (the pictures) cinema; cinema performance. �v. (-ring) 1 (also refl.; often foll. By to) imagine (pictured it to herself). 2 represent in a picture. 3 describe graphically. get the picture colloq. Grasp the drift of information etc. In the picture colloq. Fully informed. [latin pingo pict- paint]Piebald �adj. (esp. Of a horse) having irregular patches of two colours, esp. Black and white. �n. Piebald animal. [from *pie2, *bald] ترجمه بروشور ایسلندی به فارسی Pie-eyed adj. Slang drunk.Oxf. Abbr. Oxford.Piffle colloq. �n. Nonsense; empty speech. �v. (-ling) talk or act feebly; trifle. [imitative]Piggyback (also pickaback) �n. Ride on the back and shoulders of another person. �adv. On the back and shoulders of another person. [origin unknown]Pigsty n. (pl. -ies) 1 pen for pigs. 2 filthy house, room, etc.Pile2 n. 1 heavy beam driven vertically into the ground to support a bridge, the foundations of a house, etc. 2 pointed stake or post. [latin pilum javelin]Pill n. 1 a ball or flat disc of solid medicine for swallowing whole. B (usu. Prec. By the) colloq. Contraceptive pill. 2 unpleasant or painful necessity. [latin pila ball]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Piebald �adj. (esp. Of a horse) having irregular patches of two colours, esp. Black and white. �n. Piebald animal. [from *pie2, *bald]Oxf. Abbr. Oxford.Piffle colloq. �n. Nonsense; empty speech. �v. (-ling) talk or act feebly; trifle. [imitative]

ترجمه بروشور ایسلندی به فارسی