برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور دانمارکی

Words of the Day
Converse1 v. (-sing) (often foll. By with) talk. [latin: related to *convert]Conversion n. 1 converting or being converted. 2 converted building or part of this. [latin: related to *convert] ترجمه بروشور دانمارکی Convertible �adj. Able to be converted. �n. Car with a folding or detachable roof. convertibility n. [latin: related to *convert]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Convey v. 1 transport or carry (goods, passengers, etc.). 2 communicate (an idea, meaning, etc.). 3 transfer the title to (a property). 4 transmit (sound etc.). conveyable adj. [latin via way]Conveyor n. (also conveyer) person or thing that conveys.Convict �v. 1 (often foll. By of) prove to be guilty (of a crime etc.). 2 declare guilty by a legal process. �n. Chiefly hist. Person serving a prison sentence. [latin vinco vict- conquer]Convince v. (-cing) firmly persuade. convincible adj. Convincing adj. Convincingly adv. [latin: related to *convict]Convocation n. 1 convoking or being convoked. 2 large formal gathering. [latin: related to *convoke]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Conversion n. 1 converting or being converted. 2 converted building or part of this. [latin: related to *convert]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Convey v. 1 transport or carry (goods, passengers, etc.). 2 communicate (an idea, meaning, etc.). 3 transfer the title to (a property). 4 transmit (sound etc.). conveyable adj. [latin via way]

ترجمه بروشور دانمارکی