برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور فارسی به تاجیکی

Words of the Day
Seaway n. 1 inland waterway open to seagoing ships. 2 ship's progress. 3 ship's path across the sea.Sec. Abbr. Second(s). ترجمه بروشور فارسی به تاجیکی Secondary �adj. 1 coming after or next below what is primary. 2 derived from or supplementing what is primary. 3 (of education, a school, etc.) Following primary, esp. From the age of 11. �n. (pl. -ies) secondary thing. secondarily adv. [latin: related to *second1]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Second lieutenant n. Army officer next below lieutenant.Secret �adj. 1 kept or meant to be kept private, unknown, or hidden. 2 acting or operating secretly. 3 fond of secrecy. �n. 1 thing kept or meant to be kept secret. 2 mystery. 3 effective but not generally known method (what's their secret?; the secret of success). in secret secretly. secretly adv. [latin secerno secret- separate]Secretive adj. Inclined to make or keep secrets; uncommunicative. secretively adv. Secretiveness n.Security n. (pl. -ies) 1 secure condition or feeling. 2 thing that guards or guarantees. 3 a safety against espionage, theft, etc. B organization for ensuring this. 4 thing deposited as a guarantee of an undertaking or loan, to be forfeited in case of default. 5 (often in pl.) Document as evidence of a loan, certificate of stock, bonds, etc.Seduction n. 1 seducing or being seduced. 2 thing that tempts or attracts.Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Sec. Abbr. Second(s).Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Second lieutenant n. Army officer next below lieutenant.

ترجمه بروشور فارسی به تاجیکی