برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور فارسی به نروژی

Words of the Day
Censor �n. Official authorized to suppress or expurgate books, films, news, etc., on grounds of obscenity, threat to security, etc. �v. 1 act as a censor of. 2 make deletions or changes in. censorial adj. Censorship n. [latin censeo assess]Usage as a verb, censor is often confused with censure. ترجمه بروشور فارسی به نروژی Censorious adj. Severely critical. censoriously adv.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Censure �v. (-ring) criticize harshly; reprove. �n. Hostile criticism; disapproval. [latin: related to *censor]Usage as a verb, censure is often confused with censor.Census n. (pl. -suses) official count of population etc. [latin: related to *censor]Cent n. 1 a one-hundredth of a dollar or other decimal currency unit. B coin of this value. 2 colloq. Very small amount. [latin centum 100]Centaur n. Creature in greek mythology with the upper half of a man and the lower half of a horse. [latin from greek]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Usage as a verb, censor is often confused with censure.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Censure �v. (-ring) criticize harshly; reprove. �n. Hostile criticism; disapproval. [latin: related to *censor]

ترجمه بروشور فارسی به نروژی