برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور فارسی به هلندی

Words of the Day
Straight fight n. Polit. Contest between two candidates only.Strand1 �v. 1 run aground. 2 (as stranded adj.) In difficulties, esp. Without money or transport. �n. Foreshore; beach. [old english] ترجمه بروشور فارسی به هلندی Usage it is incorrect to use strata as the singular noun instead of stratum.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Straw vote n. (also straw poll) unofficial ballot as a test of opinion.Strength n. 1 being strong; degree or manner of this. 2 a person or thing giving strength. B positive attribute. 3 number of people present or available; full number. from strength to strength with ever-increasing success. In strength in large numbers. On the strength of on the basis of. [old english: related to *strong]Striate �adj. (also striated) marked with striae. �v. (-ting) mark with slight ridges. striation n.Strine n. 1 comic transliteration of australian pronunciation. 2 (esp. Uneducated) australian english. [= australian in strine]Stripe n. 1 long narrow band or strip differing in colour or texture from the surface on either side of it. 2 mil. Chevron etc. Denoting military rank. [perhaps from low german or dutch]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Strand1 �v. 1 run aground. 2 (as stranded adj.) In difficulties, esp. Without money or transport. �n. Foreshore; beach. [old english]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Straw vote n. (also straw poll) unofficial ballot as a test of opinion.

ترجمه بروشور فارسی به هلندی