برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه بروشور فرانسوی به فارسی

Words of the Day
Swell �v. (past part. Swollen or swelled) 1 (cause to) grow bigger, louder, or more intense. 2 (often foll. By up) rise or raise up from the surrounding surface. 3 (foll. By out) bulge. 4 (of the heart etc.) Feel full of joy, pride, relief, etc. 5 (foll. By with) be hardly able to restrain (pride etc.). �n. 1 act or state of swelling. 2 heaving of the sea with unbreaking waves. 3 a crescendo. B mechanism in an organ etc. For producing a crescendo or diminuendo. 4 colloq. Dandy. 5 protuberance. �adj. Colloq. 1 esp. Us fine, excellent. 2 smart, fashionable. have (or get) a swelled (or swollen) head be (or become) conceited. [old english]Swimsuit n. Swimming-costume, esp. One-piece for women and girls. ترجمه بروشور فرانسوی به فارسی Swell �v. (past part. Swollen or swelled) 1 (cause to) grow bigger, louder, or more intense. 2 (often foll. By up) rise or raise up from the surrounding surface. 3 (foll. By out) bulge. 4 (of the heart etc.) Feel full of joy, pride, relief, etc. 5 (foll. By with) be hardly able to restrain (pride etc.). �n. 1 act or state of swelling. 2 heaving of the sea with unbreaking waves. 3 a crescendo. B mechanism in an organ etc. For producing a crescendo or diminuendo. 4 colloq. Dandy. 5 protuberance. �adj. Colloq. 1 esp. Us fine, excellent. 2 smart, fashionable. have (or get) a swelled (or swollen) head be (or become) conceited. [old english]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Swimsuit n. Swimming-costume, esp. One-piece for women and girls.Swish �v. 1 swing (a thing) audibly through the air, grass, etc. 2 move with or make a swishing sound. �n. Swishing action or sound. �adj. Colloq. Smart, fashionable. [imitative]Swollen past part. Of *swell.Sworn past part. Of *swear. �attrib. Adj. Bound (as) by an oath (sworn enemies).Syllabus n. (pl. -buses or -bi) programme or outline of a course of study, teaching, etc. [misreading of greek sittuba label]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Swimsuit n. Swimming-costume, esp. One-piece for women and girls.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Swimsuit n. Swimming-costume, esp. One-piece for women and girls.

ترجمه بروشور فرانسوی به فارسی