برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور فیلیپینی به فارسی

Words of the Day
Convector n. Heating appliance that circulates warm air by convection.Convener n. (also convenor) 1 person who convenes a meeting. 2 senior trade union official at a workplace. ترجمه بروشور فیلیپینی به فارسی Convenience food n. Food requiring little preparation.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Convent n. 1 religious community, esp. Of nuns, under vows. 2 premises occupied by this. [latin: related to *convene]Convention n. 1 a general agreement on social behaviour etc. By implicit majority consent. B a custom or customary practice. 2 conference of people with a common interest. 3 a formal agreement, esp. Between states. [latin: related to *convene]Converge v. (-ging) 1 come together or towards the same point. 2 (foll. By on, upon) approach from different directions. convergence n. Convergent adj. [latin vergo incline]Conversation n. 1 informal spoken communication. 2 instance of this. [latin: related to *converse1]Conversationalist n. Person good at or fond of conversation.Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Convener n. (also convenor) 1 person who convenes a meeting. 2 senior trade union official at a workplace.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Convent n. 1 religious community, esp. Of nuns, under vows. 2 premises occupied by this. [latin: related to *convene]

ترجمه بروشور فیلیپینی به فارسی