برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور پشتو

Words of the Day
Standardize v. (also -ise) (-zing or -sing) cause to conform to a standard. standardization n.Standing-room n. Space to stand in. ترجمه بروشور پشتو Star �n. 1 celestial body appearing as a luminous point in the night sky. 2 large naturally luminous gaseous body such as the sun. 3 celestial body regarded as influencing fortunes etc. 4 thing like a star in shape or appearance. 5 decoration or mark of rank or excellence etc., usu. With radiating points. 6 a famous or brilliant person; principal performer (star of the show).Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Starling n. Gregarious bird with blackish speckled lustrous plumage. [old english]Startle v. (-ling) shock or surprise. [old english]State of emergency n. Condition of danger or disaster in a country, with normal constitutional procedures suspended.Stationery office n. The government's publishing house.Status n. 1 rank, social position, relative importance. 2 superior social etc. Position. [latin: related to *stature]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Standing-room n. Space to stand in.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Starling n. Gregarious bird with blackish speckled lustrous plumage. [old english]

ترجمه بروشور پشتو