برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه بروشور گرجی به فارسی

Words of the Day
Christmas n. 1 (also christmas day) annual festival of christ's birth, celebrated on 25 dec. 2 period around this. christmassy adj. [old english: related to *christ, *mass2]Christmas eve n. 24 dec. ترجمه بروشور گرجی به فارسی Christmas rose n. White-flowered winter-blooming hellebore.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Chromatic adj. 1 of colour; in colours. 2 mus. A of or having notes not belonging to a particular diatonic scale. B (of a scale) ascending or descending by semitones. chromatically adv. [greek khroma -mat- colour]Chromatography n. Separation of the components of a mixture by slow passage through or over material which adsorbs them differently. [greek: related to *chrome]Chromite n. Mineral of chromium and iron oxides.Chromium plate n. Protective coating of chromium.Chronic adj. 1 (esp. Of an illness) long-lasting. 2 having a chronic complaint. 3 colloq. Very bad; intense, severe. 4 colloq. Habitual, inveterate (a chronic liar). chronically adv. [greek khronos time]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Christmas eve n. 24 dec.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Chromatic adj. 1 of colour; in colours. 2 mus. A of or having notes not belonging to a particular diatonic scale. B (of a scale) ascending or descending by semitones. chromatically adv. [greek khroma -mat- colour]

ترجمه بروشور گرجی به فارسی