برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه تایلندی

Words of the Day
Pristine adj. 1 in its original condition; unspoilt. 2 spotless; fresh as if new. 3 ancient, primitive. [latin pristinus former]Private eye n. Colloq. Private detective. ترجمه تایلندی Privation n. Lack of the comforts or necessities of life. [latin: related to *private]Oxf. Abbr. Oxford.Prize1 �n. 1 something that can be won in a competition, lottery, etc. 2 reward given as a symbol of victory or superiority. 3 something striven for or worth striving for. 4 (attrib.) A to which a prize is awarded (prize poem). B excellent of its kind. �v. (-zing) value highly (a much prized possession). [french: related to *praise]Pro-1 prefix 1 favouring or supporting (pro-government). 2 acting as a substitute or deputy for (proconsul). 3 forwards (produce). 4 forwards and downwards (prostrate). 5 onwards (progress). 6 in front of (protect).Probationer n. Person on probation.Procedure n. 1 way of acting or advancing, esp. In business or legal action. 2 way of performing a task. 3 series of actions conducted in a certain order or manner. procedural adj. [french: related to *proceed]Proclaim v. 1 (often foll. By that) announce or declare publicly or officially. 2 declare to be (king, a traitor, etc.). proclamation n. [latin: related to *claim]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Private eye n. Colloq. Private detective.Oxf. Abbr. Oxford.Prize1 �n. 1 something that can be won in a competition, lottery, etc. 2 reward given as a symbol of victory or superiority. 3 something striven for or worth striving for. 4 (attrib.) A to which a prize is awarded (prize poem). B excellent of its kind. �v. (-zing) value highly (a much prized possession). [french: related to *praise]

ترجمه تایلندی