.

شبکه تخصصی ترجمه یک

ترجمه ترکی


 

 

 

<< برای ثبت سفارش ، تعیین قیمت آنلاین و دریافت اطلاعات کلی اینجا کلیک کنید >>

 

 

 

 

ترجمه زبان ترکی توسط مترجمین مجرب شبکه تخصصی ترجمه یک به صورت تخصصی و با قیمت مناسب انجام میگیرد.

دپارتمان تخصصی با هدایت و نظارت دقیق بر روی ترجمه های انجام شده سطح کیفی ترجمه را افزایش داده و موجبات رضایتمندی هزاران کاربر دائمی خود را فراهم نموده است.

ترجمه در تمام رشته ها از جمله: فنی و مهندسی ، پزشکی ، تاریخی ، سیاسی ، هنر ، ادبیات و ... به صورت 24 ساعته انجام می پذیرد.

یکی از مزایای شبکه ترجمه یک سفارش و پرداخت مبلغ به صورت آنلاین در آن است که باعث سهولت کار کاربران شده است.

سفارش آسان و کاربر پسند همواره یکی از دغدغه های شبکه ترجمه یک در طراحی سایت و بخش های مختلف آن بوده است.

پشتیبانی اکثر زبانهای روز دنیا یکی از ویژگیهای خاص ترجمه یک است.

پشتیبانی فرمتهای رایج وورد شامل docx , doc, txt باعث افزایش رضایتمندی کاربران همیشگی شبکه تخصصی ترجمه یک گردیده است.

 

 

مطلب تصادفی:

--------------------------------------------------------------------------------------------

** ترجمه ترکی زبان ترکی استانبولی ،ترکی آذربایجانی ،ترکمنی از دوام یافته ترین، وبا قاعده ترین زبانهای ترکی نوین محسوب می شوند.

** ترجمه ترکی برای مثال همین زبان ترکمنی:

** ترجمه ترکی در یک تقسیم بندی، لهجه های ترکمنی را می توان به دو شیوه تفکیک کرد: ترکمنی خالص ، ترکمنی مخلوط. ترکمنی خالص: مانند شیوه اقوام یموت، گوکلان ، تکه ، ارساری ، سمالیر ، صاریق که هر کدام لهجه خاص و تقریباً خالص را دارند. ترکمنی مخلوط: که در حوالی مرز ازبکستان به این گویش گرایش دارند. در شیوه اخیر تأثیر ازبکی صرف می شود. بجای آلیوام (می گیرم) به شیوه خازارلی(آله من) و شیوه مانیشلاق( آلامن) و شیوه نوخزر(آلامان) تلفظ می شود. در مثالهای زیر تفاوت لهجه ای در برخی کلمات بچشم می خورد: خواندن ( باق- گوُزله- اُوقاماق) نگاه کن( باق – گوُزله – سه رات- وه لله) آواز(اواز- اوُواز). این نوع لغات همه لهجه و گویش طایفه ای از طوایف ترکمن است ، اکثر آنها اشتقاق مشترکی داشته و این تفاوت سلیقه و گویش قراردادی بوده و بنائی غلط شمرده و نفی می گردند.

** ترجمه ترکی

** ترجمه ترکی نکات جالبی درباره زبان ترکی

** ترجمه ترکی فارسی را بعنوان 33ومین لهجه عربی ، ترکی را بعنوان سومین زبان زنده و توانمند دنیا می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 60 میلیون متکلم ، ترکی را با 360 میلیون متکلم می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 2500 سال قدمت ، ترکی را با 7200 سال قدمت می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 4000 واژه اصیل ، اما ترکی را با 100000 واژه اصیل می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 60 تا 70 فعل اصلی، ترکی را با 3500 فعل اصلی می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 350 فعل غیر اصلی ، ترکی را با 24000 فعل غیر اصلی می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 11 زمان فعلی ، ترکی را با 46 زمان فعلی می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را که 7% از کلماتش ریشه دارند، ترکی را که 100% از کلماتش ریشه دارند، می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را بعنوان زبان اقلیت مردم ایران ، ترکی را بعنوان زبان اکثریت مردم ایران می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 6 آوا ، ترکی را با 9 آوا ((کاملترین آوای خلقت)) می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را بعنوان زبان محلی ، ترکی را بعنوان زبان بین المللی می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را بعنوان گلچینی از زبانهای دیگر ، ترکی را بعنوان شاهکار زبان و ادبیات بشری می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را بخاطر عدم کارائی کامپیوتری، ترکی را بعنوان استاندارد پایه فونتیکی کامپیوتر می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی زبان معدودی افغانی و تاجیکی ، ترکی زبان استاندارد یونسکو در اروپا و آمریکا می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 97000 عنوان کتاب در دنیا ، ترکی را با 450000 عنوان کتاب در دنیا می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را که هرگز خط نگارش نداشته ، ترکی که صاحب اولین، دومین و سومین خط بشری است، می شناسند.

** ترجمه ترکی فارسی را با 3 درجه صفت ، تورکی را با 5 درجه صفت می شناسند

** ترجمه ترکی از کل کلمات فارسی 92% از زبان عربی، ترکی و انگلیسی گرفته شده و مابقی بدون هیچ منبع یا فرمولی تولید شده اند.

** ترجمه ترکی تنها 2% کلمات زبان ترکی از ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی گرفته شده است.

** ترجمه ترکی 19%کلمات انگلیسی، 39% کلمات ایتالیایی، 17% کلمات آلمانی، 9% کلمات فرانسوی از زبان ترکی گرفته شده است.

** ترجمه ترکی کل کلمات ترکی (100%) ریشه ی اصلی دارند.

** ترجمه ترکی تنها 7% کلمات فارسی ریشه ی اصلی دارند.

** ترجمه ترکی کل (100%) کلمات انگلیسی، آلمانی ، فرانسوی و ترکی دارای عمق ریخت شناسی هستند.

** ترجمه ترکی جملات ترکی 2% ابهام جمله ای ایجاد می کنند. (یعنی اگر یک خارجی زبان ترکی را از روی کتاب یاد بگیرد، پس از ورود به یک کشور ترک زبان مشکلی نخواهد داشت.)

** ترجمه ترکی جملات فارسی 67% ابهام تولید می کنند. (یعنی یک خارجی که فارسی را یاد گرفته، به سختی می تواند در ایران صحبت کرده و یا جملات فارسی را درک کند مگر آنکه مدت زیادی در همان جامعه مانده و به صورت تجربی یاد بگیرد) که این برای یک زبان ضعف نسبتا بزرگی است.

** ترجمه ترکی

** ترجمه ترکی

کلید واژه ها:

ترجمه فارسی به ترکی, ترجمه ترکی به فارسی, ترجمه ترکی, مترجم فارسی به ترکی, مترجم ترکی به فارسی, مترجم ترکی, ترجمه فارسی به ترکی, ترجمه ترکی به فارسی, ترجمه ترکی, مترجم فارسی به ترکی, مترجم ترکی به فارسی, مترجم ترکی, ترجمه فارسی به ترکی, ترجمه ترکی به فارسی, ترجمه ترکی, مترجم فارسی به ترکی, مترجم ترکی به فارسی, مترجم ترکی, ترجمه فارسی به آلمانی, ترجمه آلمانی به فارسی, ترجمه آلمانی, مترجم فارسی به آلمانی, مترجم آلمانی به فارسی, مترجم آلمانی, ترجمه فارسی به ایتالیایی, ترجمه ایتالیایی به فارسی, ترجمه ایتالیایی, مترجم فارسی به ایتالیایی, مترجم ایتالیایی به فارسی, مترجم ایتالیایی, ترجمه فارسی به روسی, ترجمه روسی به فارسی, ترجمه روسی, مترجم فارسی به روسی, مترجم روسی به فارسی, مترجم روسی, ترجمه فارسی به چینی, ترجمه چینی به فارسی, ترجمه چینی, مترجم فارسی به چینی, مترجم چینی به فارسی, مترجم چینی, ترجمه فارسی به ژاپنی, ترجمه ژاپنی به فارسی, ترجمه ژاپنی, مترجم فارسی به ژاپنی, مترجم ژاپنی به فارسی, مترجم ژاپنی, ترجمه فارسی به اسپانیایی, ترجمه اسپانیایی به فارسی, ترجمه اسپانیایی, مترجم فارسی به اسپانیایی, مترجم اسپانیایی به فارسی, مترجم اسپانیایی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه انگلیسی, مترجم فارسی به انگلیسی, مترجم انگلیسی به فارسی, مترجم انگلیسی, ترجمه فارسی به اسپانیولی, ترجمه اسپانیولی به فارسی, ترجمه اسپانیولی, مترجم فارسی به اسپانیولی, مترجم اسپانیولی به فارسی, مترجم اسپانیولی, ترجمه, مترجم, مترجمین , شبکه مترجمین, ترجمه آنلاین , سایت ترجمه , ترجمه فارسی به عربی, ترجمه عربی به فارسی, ترجمه عربی, مترجم فارسی به عربی, مترجم عربی به فارسی, مترجم عربی, ترجمه متن, ترجمه تخصصی, ترجمه شفاهی, مترجم همزمان, ترجمه حرفه ای, ترجمه یک, ترجمه1, ترجمه یک, شبکه ترجمه, ترجمه کتاب, ترجمه متون ترکی, ترجمه به ترکی, ترجمه به فارسی, ترجمه مقاله ترکی

بهترین و سریعترین سیستم ترجمه ایران با پشتیبانی 24 ساعته

www.tarjomeh1.com

تمام حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی هنری ورق محفوظ است