برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی بلغاری به فارسی

Words of the Day
Stand-in n. Deputy or substitute.Standstill n. Stoppage; inability to proceed. ترجمه حقوقی بلغاری به فارسی Stare �v. (-ring) 1 (usu. Foll. By at) look fixedly, esp. In curiosity, surprise, horror, etc. 2 reduce (a person) to a specified condition by staring (stared me into silence). �n. Staring gaze. stare a person in the face be evident or imminent. Stare a person out stare at a person until he or she looks away. [old english]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stars and stripes n.pl. National flag of the us.Stash colloq. �v. (often foll. By away) 1 conceal; put in a safe place. 2 hoard. �n. 1 hiding-place. 2 thing hidden. [origin unknown]Static �adj. 1 stationary; not acting or changing. 2 physics concerned with bodies at rest or forces in equilibrium. �n. 1 static electricity. 2 atmospherics. statically adv. [greek statikos from sta- stand]Statistical adj. Of statistics. statistically adv.Statute law n. 1 (collect.) Body of principles and rules of law laid down in statutes. 2 a statute.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Standstill n. Stoppage; inability to proceed.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Stars and stripes n.pl. National flag of the us.

ترجمه حقوقی بلغاری به فارسی