برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی فارسی به اسلوونیایی

Words of the Day
Supporter n. Person or thing that supports a cause, team, etc.Supranational adj. Transcending national limits. ترجمه حقوقی فارسی به اسلوونیایی Sure-footed adj. Never stumbling or making a mistake.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Surgery n. (pl. -ies) 1 treatment of bodily injuries or disorders by incision or manipulation etc. As opposed to drugs. 2 place where or time when a doctor, dentist, etc., treats patients, or an mp, lawyer, etc., gives advice. [latin chirurgia, from greek kheir hand, ergo work]Surrealism n. 20th-c. Movement in art and literature, attempting to express the subconscious mind by dream imagery, bizarre juxtapositions, etc. surrealist n. & adj. Surrealistic adj. Surrealistically adv. [french: related to *sur-1, *real1]Survival n. 1 surviving. 2 relic.Suspender belt n. Woman's undergarment with suspenders.Svelte adj. Slender, lissom, graceful. [french from italian]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Supranational adj. Transcending national limits.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Surgery n. (pl. -ies) 1 treatment of bodily injuries or disorders by incision or manipulation etc. As opposed to drugs. 2 place where or time when a doctor, dentist, etc., treats patients, or an mp, lawyer, etc., gives advice. [latin chirurgia, from greek kheir hand, ergo work]

ترجمه حقوقی فارسی به اسلوونیایی