برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی فارسی به پشتو

Words of the Day
Sulphide n. (us sulfide) binary compound of sulphur.Sultry adj. (-ier, -iest) 1 (of weather etc.) Hot and close. 2 (of a person etc.) Passionate, sensual. sultrily adv. Sultriness n. [obsolete sulter (v.): related to *swelter] ترجمه حقوقی فارسی به پشتو Summer time n. Period from march to october when clocks are advanced an hour.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sunbeam n. Ray of sunlight.Sundry �adj. Various; several. �n. (pl. -ies) (in pl.) Items or oddments not mentioned individually. [old english: related to *sunder]Sunny adj. (-ier, -iest) 1 bright with or warmed by sunlight. 2 cheery, bright. sunnily adv. Sunniness n.Sup2 v. (-pp-) archaic take supper. [french]Supercomputer n. Powerful computer capable of dealing with complex mathematical problems.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Sultry adj. (-ier, -iest) 1 (of weather etc.) Hot and close. 2 (of a person etc.) Passionate, sensual. sultrily adv. Sultriness n. [obsolete sulter (v.): related to *swelter]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Sunbeam n. Ray of sunlight.

ترجمه حقوقی فارسی به پشتو