برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی لاتویایی

Words of the Day
Grant-maintained adj. (of a school) funded by central rather than local government.Grapefruit n. (pl. Same) large round usu. Yellow citrus fruit. ترجمه حقوقی لاتویایی -graph comb. Form forming nouns and verbs meaning: 1 thing written or drawn etc. In a specified way (photograph). 2 instrument that records (seismograph).German measles n.pl. Disease like mild measles; rubella.Graph �n. Diagram showing the relation between variable quantities, usu. Of two variables, each measured along one of a pair of axes. �v. Plot or trace on a graph. [abbreviation of graphic formula]Graphic arts n.pl. Visual and technical arts involving design or the use of lettering.Graph paper n. Paper printed with a network of lines as a basis for drawing graphs.Grasp �v. 1 a clutch at; seize greedily. B hold firmly. 2 (foll. By at) try to seize; accept avidly. 3 understand or realize (a fact or meaning). �n. 1 firm hold; grip. 2 (foll. By of) a mastery (a grasp of the situation). B mental hold. grasp the nettle tackle a difficulty boldly. [earlier grapse: related to *grope]Grass roots n.pl. 1 fundamental level or source. 2 ordinary people; rank and file of an organization, esp. A political party.Germinal adj. 1 of germs. 2 in the earliest stage of development. 3 productive of new ideas. germinally adv. [related to *germ]Germander n. Plant of the mint family. [greek, = ground-oak]Grapefruit n. (pl. Same) large round usu. Yellow citrus fruit.German measles n.pl. Disease like mild measles; rubella.Graph �n. Diagram showing the relation between variable quantities, usu. Of two variables, each measured along one of a pair of axes. �v. Plot or trace on a graph. [abbreviation of graphic formula]

ترجمه حقوقی لاتویایی