برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی مالایی

Words of the Day
Compound2 n. 1 enclosure or fenced-in space. 2 enclosure, esp. In india, china, etc., in which a factory or house stands. [malay kampong]Compound interest n. Interest payable on capital and its accumulated interest. ترجمه حقوقی مالایی Comprehensible adj. That can be understood. [latin: related to *comprehend]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Comprehensive �adj. 1 including all or nearly all, inclusive. 2 (of motor insurance) providing protection against most risks. �n. (in full comprehensive school) secondary school for children of all abilities. comprehensively adv. Comprehensiveness n.Compression n. 1 compressing. 2 reduction in volume of the fuel mixture in an internal-combustion engine before ignition.Comprise v. (-sing) 1 include. 2 consist of. 3 make up, compose. [french: related to *comprehend]Compromise �n. 1 settlement of a dispute by mutual concession. 2 (often foll. By between) intermediate state between conflicting opinions, actions, etc. �v. (-sing) 1 a settle a dispute by mutual concession. B modify one's opinions, demands, etc. 2 bring into disrepute or danger by indiscretion. [latin: related to *promise]Compulsion n. 1 compelling or being compelled; obligation. 2 irresistible urge. [latin: related to *compel]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Compound interest n. Interest payable on capital and its accumulated interest.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Comprehensive �adj. 1 including all or nearly all, inclusive. 2 (of motor insurance) providing protection against most risks. �n. (in full comprehensive school) secondary school for children of all abilities. comprehensively adv. Comprehensiveness n.

ترجمه حقوقی مالایی