برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی مجاری

Words of the Day
-esque suffix forming adjectives meaning �in the style of� or �resembling� (kafkaesque). [french from latin -iscus]Essence n. 1 fundamental nature; inherent characteristics. 2 a extract got by distillation etc. B perfume. of the essence indispensable. In essence fundamentally. [latin esse be] ترجمه حقوقی مجاری Establish v. 1 set up (a business, system, etc.) On a permanent basis. 2 (foll. By in) settle (a person or oneself) in some capacity. 3 (esp. As established adj.) A achieve permanent acceptance for (a custom, belief, etc.). B place (a fact etc.) Beyond dispute. [latin stabilio make firm]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Estate agent n. Person whose business is the sale or lease of buildings and land on behalf of others.Esteem �v. 1 (usu. In passive) have a high regard for. 2 formal consider (esteemed it an honour). �n. High regard; favour. [latin: related to *estimate]Estimation n. 1 estimating. 2 judgement of worth. [latin: related to *estimate]Estrus n. (also estrum, brit. Oestrus) recurring period of sexual receptivity in many female mammals oestrous adj. [greek oistros frenzy]Et al. Abbr. And others. [latin et alii]Erg n. Unit of work or energy. [greek ergon work]Eradicate v. (-ting) root out; destroy completely. eradicable adj. Eradication n. Eradicator n. [latin radix -icis root]Essence n. 1 fundamental nature; inherent characteristics. 2 a extract got by distillation etc. B perfume. of the essence indispensable. In essence fundamentally. [latin esse be]Erbium n. Metallic element of the lanthanide series. [ytterby in sweden]Estate agent n. Person whose business is the sale or lease of buildings and land on behalf of others.

ترجمه حقوقی مجاری