برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی مقدونیه ای

Words of the Day
Temporary �adj. Lasting or meant to last only for a limited time. �n. (pl. -ies) person employed temporarily. temporarily adv. Temporariness n.Tenantry n. Tenants of an estate etc. ترجمه حقوقی مقدونیه ای Tenderize v. (also -ise) (-zing or -sing) make (esp. Meat) tender by beating, hanging, marinading, etc. tenderizer n.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tennis n. Game in which two or four players strike a ball with rackets over a net stretched across a court. [probably french tenez take! (as a server's call)]Tent n. 1 portable canvas etc. Shelter or dwelling supported by poles and cords attached to pegs driven into the ground. 2 tentlike enclosure, e.g. Supplying oxygen to a patient. [latin: related to *tend1]Tera- comb. Form denoting a factor of 1012. [greek teras monster]Termini pl. Of *terminus.Terra incognita n. Unexplored region. [latin, = unknown land]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Tenantry n. Tenants of an estate etc.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Tennis n. Game in which two or four players strike a ball with rackets over a net stretched across a court. [probably french tenez take! (as a server's call)]

ترجمه حقوقی مقدونیه ای