برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی هندی

Words of the Day
Blanket stitch n. Stitch used to finish the edges of a blanket etc.Blank verse n. Unrhymed verse, esp. Iambic pentameters. ترجمه حقوقی هندی Blare �v. (-ring) 1 sound or utter loudly. 2 make the sound of a trumpet. �n. Blaring sound. [low german or dutch, imitative]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blarney �n. Cajoling talk; flattery. �v. (-eys, -eyed) flatter, cajole. [blarney, castle near cork]Blas� adj. Bored or indifferent through over-familiarity. [french]Blaspheme v. (-ming) 1 use religious names irreverently; treat a religious or sacred subject irreverently. 2 talk irreverently about; use blasphemy against. [greek blasphemeo]Blasphemy n. (pl. -ies) 1 irreverent talk or treatment of a religious or sacred thing. 2 instance of this. blasphemous adj.Blast �n. 1 strong gust of air. 2 a explosion. B destructive wave of air from this. 3 loud note from a wind instrument, car horn, etc. 4 colloq. Severe reprimand. �v. 1 blow up with explosives. 2 wither, blight (blasted oak; blasted her hopes). 3 (cause to) make a loud noise. �int. Expressing annoyance. at full blast colloq. At maximum volume, speed, etc. Blast off take off from a launching site. [old english]Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Blank verse n. Unrhymed verse, esp. Iambic pentameters.Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Blarney �n. Cajoling talk; flattery. �v. (-eys, -eyed) flatter, cajole. [blarney, castle near cork]

ترجمه حقوقی هندی