برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی پشتو

Words of the Day
Brahman n. (also brahman) (pl. -s) 1 (also brahmin) member of the highest or priestly hindu caste. 2 = *brahma 2. brahmanic adj. Brahmanism n.Braid �n. 1 woven band as edging or trimming. 2 us plait of hair. �v. 1 us plait. 2 trim with braid. braiding n. [old english] ترجمه حقوقی پشتو Braille �n. System of writing and printing for the blind, with patterns of raised dots. �v. (-ling) print or transcribe in braille. [braille, name of its inventor]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Brain �n. 1 organ of soft nervous tissue in the skull of vertebrates, the centre of sensation and of intellectual and nervous activity. 2 a colloq. Intelligent person. B (often in pl.) Intelligence. 3 (usu. In pl.; prec. By the) colloq. Cleverest person in a group; mastermind. 4 electronic device functioning like a brain. �v. 1 dash out the brains of. 2 colloq. Strike hard on the head. on the brain colloq. Obsessively in one's thoughts. [old english]Brainchild n. Colloq. Person's clever idea or invention.Brain death n. Irreversible brain damage causing the end of independent respiration, regarded as indicative of death. brain-dead adj.Brain drain n. Colloq. Loss of skilled personnel by emigration.Brainless adj. Foolish.Biathlon n. Athletic contest in skiing and shooting or cycling and running. [from *bi-, after *pentathlon]Bias �n. 1 (often foll. By towards, against) predisposition or prejudice. 2 statistics distortion of a statistical result due to a neglected factor. 3 edge cut obliquely across the weave of a fabric. 4 sport a irregular shape given to a bowl. B oblique course this causes it to run. �v. (-s- or -ss-) 1 (esp. As biased adj.) Influence (usu. Unfairly); prejudice. 2 give a bias to. on the bias obliquely, diagonally. [french]Braid �n. 1 woven band as edging or trimming. 2 us plait of hair. �v. 1 us plait. 2 trim with braid. braiding n. [old english]Bias binding n. Strip of fabric cut obliquely and used to bind edges.Brain �n. 1 organ of soft nervous tissue in the skull of vertebrates, the centre of sensation and of intellectual and nervous activity. 2 a colloq. Intelligent person. B (often in pl.) Intelligence. 3 (usu. In pl.; prec. By the) colloq. Cleverest person in a group; mastermind. 4 electronic device functioning like a brain. �v. 1 dash out the brains of. 2 colloq. Strike hard on the head. on the brain colloq. Obsessively in one's thoughts. [old english]

ترجمه حقوقی پشتو