برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی چینی به فارسی

Words of the Day
Parachute �n. Rectangular or umbrella-shaped apparatus allowing a slow and safe descent esp. From an aircraft, or used to retard forward motion etc. (often attrib.: parachute troops). �v. (-ting) convey or descend by parachute. parachutist n. [french: related to *para-2, *chute1]Paragon n. (often foll. By of) model of excellence etc. [greek parakone] ترجمه حقوقی چینی به فارسی Paralysis n. 1 impairment or loss of esp. The motor function of the nerves, causing immobility. 2 powerlessness.Oxf. Abbr. Oxford.Paranoia n. 1 mental disorder with delusions of persecution and self-importance. 2 abnormal suspicion and mistrust. paranoiac adj. & n. Paranoiacally adv. Paranoic adj. Paranoically adv. Paranoid adj. & n. [greek: related to *nous]Parasite n. 1 organism living in or on another and feeding on it. 2 person exploiting another or others. parasitic adj. Parasitically adv. Parasitism n. [greek: related to *para-1, sitos food]Parchment n. 1 a skin, esp. Of sheep or goat, prepared for writing or painting on. B manuscript written on this. 2 high-grade paper resembling parchment. [latin pergamum, now bergama in turkey]Par excellence adv. Being the supreme example of its kind (the short story par excellence). [french]Parishioner n. Inhabitant of a parish. [obsolete parishen: related to *parish]Oxtail n. Tail of an ox, often used in making soup.Owner-occupier n. Person who owns and occupies a house.Paragon n. (often foll. By of) model of excellence etc. [greek parakone]Oxf. Abbr. Oxford.Paranoia n. 1 mental disorder with delusions of persecution and self-importance. 2 abnormal suspicion and mistrust. paranoiac adj. & n. Paranoiacally adv. Paranoic adj. Paranoically adv. Paranoid adj. & n. [greek: related to *nous]

ترجمه حقوقی چینی به فارسی