برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی کره ای

Words of the Day
Sink �v. (past sank or sunk; past part. Sunk or as adj. Sunken) 1 fall or come slowly downwards. 2 disappear below the horizon. 3 a go or penetrate below the surface esp. Of a liquid. B (of a ship) go to the bottom of the sea etc. 4 settle comfortably. 5 a decline in strength etc. B (of the voice) descend in pitch or volume. 6 cause or allow to sink or penetrate. 7 cause (a plan, person, etc.) To fail. 8 dig (a well) or bore (a shaft).Sip �v. (-pp-) drink in small mouthfuls. �n. 1 small mouthful of liquid. 2 act of taking this. [perhaps var. Of *sup1] ترجمه حقوقی کره ای Siskin n. Yellowish-green songbird. [dutch]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Sit-in n. Protest involving sitting in.Sit-up n. Physical exercise of sitting up from a supine position without using the arms or hands.Sixth-form college n. Separate college for pupils over 16.Skate1 �n. 1 boot with a blade attached for gliding on ice; this blade. 2 = *roller-skate. �v. (-ting) 1 a move on skates. B perform (a specified figure) on skates. 2 (foll. By over) refer fleetingly to, disregard. get one's skates on slang make haste. Skate on thin ice colloq. Behave rashly, risk danger. skater n. [dutch schaats from french]Sketch �n. 1 rough or unfinished drawing or painting. 2 rough draft or general outline. 3 short usu. Humorous play. 4 short descriptive essay etc. �v. 1 make or give a sketch of. 2 draw sketches. 3 (often foll. By in, out) outline briefly. [greek skhedios extempore]Safe deposit n. Building containing strongrooms and safes for hire.Sacred cow n. Colloq. Traditionally hallowed idea or institution.Sip �v. (-pp-) drink in small mouthfuls. �n. 1 small mouthful of liquid. 2 act of taking this. [perhaps var. Of *sup1]Saddler n. Maker of or dealer in saddles etc.Sit-in n. Protest involving sitting in.

ترجمه حقوقی کره ای