برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه حقوقی یونانی

Words of the Day
Visibility n. 1 being visible. 2 range or possibility of vision as determined by the light and weather.Visualize v. (also -ise) (-zing or -sing) imagine visually. visualization n. ترجمه حقوقی یونانی Vitriolic adj. Caustic, hostile.Vestibule n. 1 hall or lobby of a building. 2 us enclosed space between railway-carriages. [latin]Viz. Adv. Namely; that is to say; in other words. [abbreviation of *videlicet, z = medieval latin symbol for abbreviation of -et]Vodka n. Alcoholic spirit distilled esp. In russia from rye etc. [russian]Volcano n. (pl. -es) 1 mountain or hill from which lava, steam, etc. Escape through openings in the earth's crust. 2 volatile situation. [latin volcanus vulcan, roman god of fire]Volunteer �n. Person who voluntarily undertakes a task or enters military etc. Service. �v. 1 (often foll. By to + infin.) Undertake or offer (one's services, a remark, etc.) Voluntarily. 2 (often foll. By for) be a volunteer. [french: related to *voluntary]Voucher n. 1 document exchangeable for goods or services. 2 receipt. [from anglo-french, or from *vouch]Vexation n. 1 vexing or being vexed. 2 annoying or distressing thing.Vertical �adj. 1 at right angles to a horizontal plane. 2 in a direction from top to bottom of a picture etc. 3 of or at the vertex. �n. Vertical line or plane. vertically adv. [latin: related to *vertex]Visualize v. (also -ise) (-zing or -sing) imagine visually. visualization n.Vestibule n. 1 hall or lobby of a building. 2 us enclosed space between railway-carriages. [latin]Viz. Adv. Namely; that is to say; in other words. [abbreviation of *videlicet, z = medieval latin symbol for abbreviation of -et]

ترجمه حقوقی یونانی