برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی

n how elivery or uick l heel ndividual f layful tart ranches f irls f xperience f tore ncertain Spring �v. (past sprang; past part. Sprung) 1 rise rapidly or suddenly, leap, jump. 2 move rapidly by or as by the action of a spring. 3 (usu. Foll. By from) originate (from ancestors, a source, etc.). 4 act or appear suddenly or unexpectedly (a breeze sprang up; spring to mind; spring to life). 5 (often foll. By on) present (a thing or circumstance etc.) Suddenly or unexpectedly (sprang it on me). 6 slang contrive the escape of (a person from prison etc.). 7 rouse (game) from a covert etc. 8 (usu. As sprung adj.) Provide (a mattress etc.) With springs. �n. 1 jump, leap. 2 recoil. 3 elasticity. 4 elastic device, usu. Of coiled metal, used esp. To drive clockwork or for cushioning in furniture or vehicles. 5 a (often attrib.) The first season of the year, in which new vegetation begins to appear. B (often foll. By of) early stage of life etc. 6 place where water, oil, etc., wells up from the earth; basin or flow so formed. 7 motive for or origin of an action, custom, etc. spring a leak develop a leak. Spring up come into being, appear. springlike adj. [old english]Spermicide n. Substance able to kill spermatozoa. spermicidal adj. ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی Spotlight �n. 1 beam of light directed on a small area. 2 lamp projecting this. 3 full publicity. �v. (past and past part. -lighted or -lit) 1 direct a spotlight on. 2 draw attention to.Steed n. Archaic or poet. Horse. [old english]Spontaneous combustion n. Ignition of a substance from internal heat.Starfish n. (pl. Same or -es) echinoderm with five or more radiating arms.Stability n. Being stable. [latin: related to *stable]State �n. 1 existing condition or position of a person or thing. 2 colloq. A excited or agitated mental condition (esp. In a state). B untidy condition. 3 (usu. State) a political community under one government. B this as part of a federal republic. 4 (usu. State) (attrib.) A of, for, or concerned with the state. B reserved for or done on occasions of ceremony. 5 (usu. State) civil government. 6 pomp. 7 (the states) usa. �v. (-ting) 1 express in speech or writing. 2 fix, specify. 3 mus. Play (a theme etc.), esp. For the first time. in state with all due ceremony. Lie in state be laid in a public place of honour before burial. [partly from *estate, partly from latin *status]Suppositious adj. Hypothetical.Staff �n. 1 a stick or pole for use in walking or as a weapon. B stick or rod as a sign of office etc. C person or thing that supports. 2 a people employed in a business etc. B those in authority in a school etc. C body of officers assisting an officer in high command (general staff). 3 (pl. -s or staves) mus. Set of usu. Five parallel lines on or between which notes are placed to indicate their pitch. �v. Provide (an institution etc.) With staff. [old english]Strip2 n. Long narrow piece. tear a person off a strip colloq. Rebuke a person. [low german strippe strap]Spermicide n. Substance able to kill spermatozoa. spermicidal adj.Steed n. Archaic or poet. Horse. [old english]Spontaneous combustion n. Ignition of a substance from internal heat.

ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی

 

ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی

نرخ ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, قیمت ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, تعرفه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, دارالترجمه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, آنلاین ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, وکالتنامه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, پروانه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, اساسنامه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, لیست بیمه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, سند ازدواج ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, سند طلاق ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, قرارداد ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, اجاره نامه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, گواهی فوت ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی, ترجمه فوری ترجمه رسمی اشتغال به کار بلاروسی به فارسی