برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی

f lan everal oll rosody hanged hivalrous articular ountry aval layer tc ctual ging ord f econdition r r dj ergeant-major ork oar eorganize echarge s robably Purl1 �n. 1 knitting stitch made by putting the needle through the front of the previous stitch and passing the yarn round the back of the needle. 2 chain of minute loops decorating the edges of lace etc. �v. (also absol.) Knit with a purl stitch. [origin unknown]Proposition �n. 1 statement, assertion. 2 scheme proposed, proposal. 3 logic statement subject to proof or disproof. 4 colloq. Problem, opponent, prospect, etc. For consideration (difficult proposition). 5 math. Formal statement of a theorem or problem, often including the demonstration. 6 a likely commercial etc. Enterprise etc. B person regarded similarly. 7 colloq. Sexual proposal. �v. Colloq. Make a (esp ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی Proof �n. 1 facts, evidence, reasoning, etc. Establishing or helping to establish a fact (no proof that he was there). 2 demonstration, proving (not capable of proof). 3 test, trial (put them to the proof). 4 standard of strength of distilled alcohol. 5 trial impression from type or film, for correcting before final printing. 6 step by step resolution of a mathematical or philosophical problem. 7 photographic print made for selection etc. �adj. 1 (often in comb.) Impervious to penetration, ill effects, etc., esp. By a specified agent (proof against corruption; childproof). 2 being of proof alcoholic strength. �v. 1 make proof, esp. Make (fabric) waterproof. 2 make a proof of (a printed work). [latin proba: related to *prove]Recent �adj. 1 not long past; that happened, began to exist, or existed, lately. 2 not long established; lately begun; modern. 3 (recent) geol. Of the most recent epoch of the quaternary period. �n. (recent) geol. This epoch. recently adv. [latin recens -ent-]Quarry tile n. Unglazed floor-tile.Propane n. Gaseous hydrocarbon used as bottled fuel. [propionic acid: related to *pro-2, greek pion fat]Puke v. & n. (-king) slang vomit. pukey adj. [imitative]Recharge �v. (-ging) charge (a battery etc.) Again or be recharged. �n. Recharging or being recharged. rechargeable adj.Rank and file n. (usu. Treated as pl.) Ordinary members of an organization.Quarter sessions n.pl. Hist. Court of limited criminal and civil jurisdiction, usu. Held quarterly.Radiophonic adj. Of or relating to electronically produced sound, esp. Music.Proposition �n. 1 statement, assertion. 2 scheme proposed, proposal. 3 logic statement subject to proof or disproof. 4 colloq. Problem, opponent, prospect, etc. For consideration (difficult proposition). 5 math. Formal statement of a theorem or problem, often including the demonstration. 6 a likely commercial etc. Enterprise etc. B person regarded similarly. 7 colloq. Sexual proposal. �v. Colloq. Make a (espRecent �adj. 1 not long past; that happened, began to exist, or existed, lately. 2 not long established; lately begun; modern. 3 (recent) geol. Of the most recent epoch of the quaternary period. �n. (recent) geol. This epoch. recently adv. [latin recens -ent-]Quarry tile n. Unglazed floor-tile.

ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی

 

ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی

نرخ ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, قیمت ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, تعرفه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, دارالترجمه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, آنلاین ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, وکالتنامه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, پروانه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, اساسنامه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, لیست بیمه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, سند ازدواج ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, سند طلاق ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, قرارداد ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, اجاره نامه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, گواهی فوت ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی, ترجمه فوری ترجمه رسمی اشتغال به کار فارسی