برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی

pace poke tc n ften ffice his nd uperglue e tink y hange pecks ake iquid tupefy till hite dv Sultana n. 1 seedless raisin. 2 sultan's mother, wife, concubine, or daughter. [italian]Spindle tree n. Tree with hard wood used for spindles. ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی Spurge n. Plant with an acrid milky juice. [latin expurgare to clean out]Supply �v. (-ies, -ied) 1 provide (a thing needed). 2 (often foll. By with) provide (a person etc. With a thing). 3 meet or make up for (a deficiency or need etc.). �n. (pl. -ies) 1 providing of what is needed. 2 stock, store, amount, etc., of something provided or obtainable. 3 (in pl.) Provisions and equipment for an army, expedition, etc. 4 (often attrib.) Schoolteacher etc. Acting as a temporary substitute for another. in short supply scarce. Supply and demand econ. Quantities available and required, as factors regulating price.Speech therapy n. Treatment for defective speech.Spontaneous adj. 1 acting, done, or occurring without external cause. 2 instinctive, automatic, natural. 3 (of style or manner) gracefully natural. spontaneity n. Spontaneously adv. [latin sponte of one's own accord]Strain1 �v. 1 stretch tightly; make or become taut or tense. 2 injure by overuse or excessive demands. 3 exercise (oneself, one's senses, a thing, etc.) Intensely; press to extremes. 4 strive intensively. 5 (foll. By at) tug, pull. 6 distort from the true intention or meaning. 7 a clear (a liquid) of solid matter by passing it through a sieve etc. B (foll. By out) filter (solids) out from a liquid. �n. 1 a act of straining. B force exerted in this. 2 injury caused by straining a muscle etc. 3 severe mental or physical demand or exertion (suffering from strain). 4 snatch of music or poetry. 5 tone or tendency in speech or writing (more in the same strain). [french estrei(g)n- from latin stringo]Stop-go n. Alternate stopping and restarting, esp. Of the economy.Spinet n. Hist. Small harpsichord with oblique strings. [italian spinetta]Spec1 n. Colloq. Speculation. on spec as a gamble. [abbreviation]Sticking-plaster n. Adhesive plaster for wounds etc.Spindle tree n. Tree with hard wood used for spindles.Supply �v. (-ies, -ied) 1 provide (a thing needed). 2 (often foll. By with) provide (a person etc. With a thing). 3 meet or make up for (a deficiency or need etc.). �n. (pl. -ies) 1 providing of what is needed. 2 stock, store, amount, etc., of something provided or obtainable. 3 (in pl.) Provisions and equipment for an army, expedition, etc. 4 (often attrib.) Schoolteacher etc. Acting as a temporary substitute for another. in short supply scarce. Supply and demand econ. Quantities available and required, as factors regulating price.Speech therapy n. Treatment for defective speech.

ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی

 

ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی

نرخ ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, قیمت ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, تعرفه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, دارالترجمه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, آنلاین ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, وکالتنامه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, پروانه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, اساسنامه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, لیست بیمه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, سند ازدواج ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, سند طلاق ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, قرارداد ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, اجاره نامه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, گواهی فوت ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی, ترجمه فوری ترجمه رسمی اشتغال به کار لاتویایی