برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
ترجمه رسمی تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ایتالیایی

Words of the Day
Retouch v. Improve (a picture, photograph, etc.) By minor alterations.Retrieve �v. (-ving) 1 a regain possession of. B recover by investigation or effort of memory. 2 obtain (information stored in a computer etc.). 3 (of a dog) find and bring in (killed or wounded game etc.). 4 (foll. By from) rescue (esp. From a bad state). 5 restore to a flourishing state; revive. 6 repair or set right (a loss or error etc.) (managed to retrieve the situation). �n. Possibility of recovery (beyond retrieve). retrievable adj. Retrieval n. [french trouver find]Retrospect n. in retrospect when looking back. [from *retro-, *prospect]Prong n. Each of two or more projecting pointed parts at the end of a fork etc. [origin unknown]Returnee n. Person who returns home from abroad, esp. After war service.Rev colloq. �n. (in pl.) Number of revolutions of an engine per minute. �v. (-vv-) 1 (of an engine) revolve; turn over. 2 (also absol.; often foll. By up) cause (an engine) to run quickly. [abbreviation]Revenue n. 1 a income, esp. A substantial one. B (in pl.) Items constituting this. 2 state's annual income from which public expenses are met. 3 department of the civil service collecting this. [french revenu from latin revenio return]Reverse �v. (-sing) 1 turn the other way round or up or inside out. 2 change to the opposite character or effect. 3 (cause to) travel backwards. 4 make (an engine etc.) Work in a contrary direction. 5 revoke or annul (a decree, act, etc.). �adj. 1 backwards or upside down. 2 opposite or contrary in character or order; inverted. �n. 1 opposite or contrary (the reverse is the case). 2 contrary of the usual manner (printed in reverse). 3 piece of misfortune; disaster; defeat. 4 reverse gear or motion. 5 reverse side. 6 side of a coin etc. Bearing the secondary design. 7 verso of a printed leaf. reverse arms hold a rifle with the butt upwards. Reverse the charges have the recipient of a telephone call pay for it. reversal n. Reversible adj. [latin verto vers- turn]Revision n. 1 revising or being revised. 2 revised edition or form. [latin: related to *revise]Prop2 n. Colloq. = *property 3. [abbreviation]Promissory adj. Conveying or implying a promise. [medieval latin: related to *promise]