برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی

romissory r ropelling ool ote roficiency dj ttitude he art rosperity pacecraft he y ging loping elativity mell gain n atin ail ormed nd Rhesus n. (in full rhesus monkey) small n. Indian monkey. [rhesus, mythical king of thrace]Promissory note n. Signed document containing a written promise to pay a stated sum. ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی Protract v. (often as protracted adj.) Prolong or lengthen. protraction n. [latin traho tract- draw]Rest1 �v. 1 cease from exertion, action, etc. 2 be still or asleep, esp. To refresh oneself or recover strength. 3 give relief or repose to; allow to rest. 4 (foll. By on, upon, against) lie on; be supported by. 5 (foll. By on, upon) depend or be based on. 6 (foll. By on, upon) (of a look) alight or be steadily directed on. 7 (foll. By on, upon) place for support or foundation on. 8 (of a problem or subject) be left without further investigation or discussion (let the matter rest). 9 a lie in death. B (foll. By in) lie buried in (a churchyard etc.). 10 (as rested adj.) Refreshed by resting. �n. 1 repose or sleep. 2 cessation of exertion, activity, etc. 3 period of resting. 4 support for holding or steadying something. 5 mus. A interval of silence. B sign denoting this. at rest not moving; not agitated or troubled; dead. Be resting euphem. (of an actor) be out of work. Rest one's case conclude one's argument etc. Rest on one's laurels not seek further success. Rest on one's oars relax one's efforts. Set at rest settle or relieve (a question, a person's mind, etc.). [old english]Pyemia n. (brit. Pyaemia) blood-poisoning caused by pus-forming bacteria in the bloodstream. [greek puon pus, haima blood]Puritanical adj. Strictly religious or moral in behaviour. puritanically adv.Quinquennial adj. 1 lasting five years. 2 recurring every five years. quinquennially adv. [latin quinquennis from quinque five, annus year]Rase var. Of *raze.Rationalize v. (also -ise) (-zing or -sing) 1 (often foll. By away) offer a rational but specious explanation of (one's behaviour or attitude). 2 make logical and consistent. 3 make (a business etc.) More efficient by reorganizing it to reduce or eliminate waste. rationalization n.Prostrate �adj. 1 a lying face downwards, esp. In submission. B lying horizontally. 2 overcome, esp. By grief, exhaustion, etc. 3 growing along the ground. �v. (-ting) 1 lay or throw (esp. A person) flat. 2 refl. Throw (oneself) down in submission etc. 3 overcome; make weak. prostration n. [latin prosterno -strat- throw in front]Quality n. (pl. -ies) 1 degree of excellence. 2 a general excellence (has quality). B (attrib.) Of high quality (a quality product). 3 attribute, faculty (has many good qualities). 4 relative nature or character. 5 timbre of a voice or sound. 6 archaic high social standing (people of quality). [latin qualis such as, of what kind]Promissory note n. Signed document containing a written promise to pay a stated sum.Rest1 �v. 1 cease from exertion, action, etc. 2 be still or asleep, esp. To refresh oneself or recover strength. 3 give relief or repose to; allow to rest. 4 (foll. By on, upon, against) lie on; be supported by. 5 (foll. By on, upon) depend or be based on. 6 (foll. By on, upon) (of a look) alight or be steadily directed on. 7 (foll. By on, upon) place for support or foundation on. 8 (of a problem or subject) be left without further investigation or discussion (let the matter rest). 9 a lie in death. B (foll. By in) lie buried in (a churchyard etc.). 10 (as rested adj.) Refreshed by resting. �n. 1 repose or sleep. 2 cessation of exertion, activity, etc. 3 period of resting. 4 support for holding or steadying something. 5 mus. A interval of silence. B sign denoting this. at rest not moving; not agitated or troubled; dead. Be resting euphem. (of an actor) be out of work. Rest one's case conclude one's argument etc. Rest on one's laurels not seek further success. Rest on one's oars relax one's efforts. Set at rest settle or relieve (a question, a person's mind, etc.). [old english]Pyemia n. (brit. Pyaemia) blood-poisoning caused by pus-forming bacteria in the bloodstream. [greek puon pus, haima blood]

ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی

 

ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی

نرخ ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, قیمت ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, تعرفه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, دارالترجمه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, آنلاین ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, وکالتنامه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, پروانه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, اساسنامه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, لیست بیمه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, سند ازدواج ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, سند طلاق ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, قرارداد ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, اجاره نامه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, گواهی فوت ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی, ترجمه فوری ترجمه رسمی ریزنمرات عربی به فارسی