برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری

erson ndia tatus ongue assing eward rea hich mall tra olloq uriosity orn y ppeal r ppreciable awnbroker's s Pintle n. Pin or bolt, esp. One on which some other part turns. [old english]Palatable adj. 1 pleasant to taste. 2 (of an idea etc.) Acceptable, satisfactory. ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری Pacemaker n. 1 competitor who sets the pace in a race. 2 natural or artificial device for stimulating the heart muscle.Plonk1 �v. 1 set down hurriedly or clumsily. 2 (usu. Foll. By down) set down firmly. �n. Heavy thud. [imitative]Paucity n. Smallness of number or quantity. [latin paucus few]Pawnshop n. Pawnbroker's shop.Ox-eye daisy n. Daisy with white petals and a yellow centre.Pass1 �v. 1 (often foll. By along, by, down, on, etc.) Move onward, esp. Past something. 2 a go past; leave on one side or behind. B overtake, esp. In a vehicle. 3 (cause to) be transferred from one person or place to another (title passes to his son; pass the butter). 4 surpass; exceed (passes all understanding). 5 get through. 6 a go unremarked or uncensured (let the matter pass). B (foll. By as, for) be accepted or known as. 7 move; cause to go (passed her hand over her face). 8 a be successful or adequate, esp. In an examination. B be successful in (an examination). C (of an examiner) judge (a candidate) to be satisfactory. 9 a (of a bill) be approved by (parliament etc.). B cause or allow (a bill) to proceed. C (of a bill or proposal) be approved. 10 occur, elapse; happen (time passes slowly; heard what passed). 11 (cause to) circulate; be current. 12 spend (time or a period) (passed the afternoon reading). 13 (also absol.) (in field games) send (the ball) to a team-mate. 14 a forgo one's turn or chance. B leave a quiz question etc. Unanswered. 15 (foll. By to, into, from) change (from one form or state to another). 16 come to an end. 17 discharge (esp. Faeces or urine) from the body. 18 (foll. By on, upon) utter (legal sentence, criticism) upon; adjudicate. �n. 1 act of passing. 2 a success in an examination. B university degree without honours. 3 a permit, esp. For admission, leave, etc. B ticket or permit giving free entry, access, travel, etc. 4 (in field games) transference of the ball to a team-mate. 5 desperate position (come to a fine pass). in passing in the course of conversation etc. Make a pass at colloq. Make sexual advances to. Pass away 1 euphem. Die. 2 cease to exist. Pass by 1 go past. 2 disregard, omit. Pass muster see *muster. Pass off 1 (of feelings etc.) Disappear gradually. 2 (of proceedings) be carried through (in a specified way). 3 (foll. By as) misrepresent or disguise (a person or thing) as something else. 4 evade or lightly dismiss (an awkward remark etc.). Pass on 1 proceed. 2 euphem. Die. 3 transmit to the next person in a series. Pass out 1 become unconscious. 2 complete military training. Pass over 1 omit, ignore, or disregard. 2 ignore the claims of (a person) to promotion etc. 3 euphem. Die. Pass round 1 distribute. 2 give to one person after another. Pass the time of day see *time. Pass up colloq. Refuse or neglect (an opportunity etc.). Pass water urinate. [latin passus *pace1]Perhaps adv. It may be; possibly.Party line n. 1 policy adopted by a political party etc. 2 shared telephone line.Padre n. Chaplain in the army etc. [italian, spanish, and portuguese, = father, priest]Palatable adj. 1 pleasant to taste. 2 (of an idea etc.) Acceptable, satisfactory.Plonk1 �v. 1 set down hurriedly or clumsily. 2 (usu. Foll. By down) set down firmly. �n. Heavy thud. [imitative]Paucity n. Smallness of number or quantity. [latin paucus few]

ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری

 

ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری

نرخ ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, ترجمه رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, قیمت ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, تعرفه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, دارالترجمه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, آنلاین ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, وکالتنامه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, پروانه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, اساسنامه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, روزنامه رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, لیست بیمه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, سند ازدواج ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, سند طلاق ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, قرارداد ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, اجاره نامه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, گواهی فوت ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری, ترجمه فوری ترجمه رسمی ریزنمرات فارسی به بلغاری