برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی

tudy ften dj illycan h andid cid ransparent ause s orrelate ightweight entral nother Bombardier n. 1 non-commissioned officer in the artillery. 2 us crew member in an aircraft who aims and releases bombs.Biodegradable adj. Capable of being decomposed by bacteria or other living organisms. ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی Blaze2 �n. 1 white mark on an animal's face. 2 mark cut on a tree, esp. To show a route. �v. (-zing) mark (a tree or a path) with blazes. blaze a trail show the way for others. [origin uncertain]Cable �n. 1 encased group of insulated wires for transmitting electricity etc. 2 thick rope of wire or hemp. 3 cablegram. 4 (in full cable stitch) knitting stitch resembling twisted rope. �v. (-ling) transmit (a message) or inform (a person) by cablegram. [latin caplum halter, from arabic]Boot1 �n. 1 outer foot-covering reaching above the ankle. 2 luggage compartment of a car. 3 colloq. A firm kick. B (prec. By the) dismissal (got the boot). �v. 1 kick. 2 (often foll. By out) eject forcefully. 3 (usu. Foll. By up) make (a computer) ready. put the boot in 1 kick brutally. 2 harm a person. [old norse]Br abbr. British rail.Bon voyage int. Expression of good wishes to a departing traveller. [french]Body language n. Communication through gestures and poses.Bookseller n. Dealer in books.Broadcast �v. (past and past part. Broadcast) 1 transmit by radio or television. 2 take part in such a transmission. 3 scatter (seed etc.). 4 disseminate (information) widely. �n. Radio or television programme or transmission. broadcaster n. Broadcasting n.Bout n. 1 (often foll. By of) a spell (of work or activity). B attack (bout of flu). 2 wrestling- or boxing-match. [obsolete bought bending]Biodegradable adj. Capable of being decomposed by bacteria or other living organisms.Cable �n. 1 encased group of insulated wires for transmitting electricity etc. 2 thick rope of wire or hemp. 3 cablegram. 4 (in full cable stitch) knitting stitch resembling twisted rope. �v. (-ling) transmit (a message) or inform (a person) by cablegram. [latin caplum halter, from arabic]Boot1 �n. 1 outer foot-covering reaching above the ankle. 2 luggage compartment of a car. 3 colloq. A firm kick. B (prec. By the) dismissal (got the boot). �v. 1 kick. 2 (often foll. By out) eject forcefully. 3 (usu. Foll. By up) make (a computer) ready. put the boot in 1 kick brutally. 2 harm a person. [old norse]

ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی

 

ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی

نرخ ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, ترجمه رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, قیمت ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, تعرفه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, دارالترجمه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, دارالترجمه زبان ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, آنلاین ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, وکالتنامه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, گواهی عدم سوءپیشینه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, پروانه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, اساسنامه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, روزنامه رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, لیست بیمه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, سند ازدواج ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, سند طلاق ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, قرارداد ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, اجاره نامه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, ریزنمرات دانشگاه ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, گواهی فوت ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, تاییدیه قوه قضاییه دادگستری ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, مهر مترجم رسمی ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی, ترجمه فوری ترجمه رسمی ریزنمرات قزاقی به فارسی